Bóng màu Vlad và Nikita ở khắp mọi nơiNhững đứa trẻ của chúng tôi Vlad và Nikita rất thích những quả bóng màu

Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg https://vladandniki.com/

Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/retailer/apps/particulars?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Retailer:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD – https://www.instagram.com/Vlad.tremendous.Vlad/
Instagram của Nikita – https://www.instagram.com/nikitoys_official/

source