ಈ four Accessibility ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!4important Accessibility options androidhey guys namaskara on this video i’m going to point out you four essential Accessibility options in android in kannada 2019

#mobiletrickskannada #accessibilitysettingskannada

for those who like this video share,like and subscribe to my channel for extra such movies

mic i take advantage of=https://amzn.to/2vpH6f3

tripod i take advantage of=https://amzn.to/2qDadGQ

bluetooth speaker in video =http://amzn.to/2w9vcGc

Observe Me on instagram=https://www.instagram.com/deepakchopu/

like my fb page-https://www.fb.com/deepakdeepstechnicalkannada/?modal=admin_todo_tour

for extra movies

ಕಳೆದುಹೋದ / ಕದ್ದ ಫೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ /learn how to observe misplaced/stolen cell phone in kannada=https://youtu.be/ma_TPZTHJS8

change voice male to feminine throughout telephone name in kannada with stay proof=https://youtu.be/1nEQCYm52ko

learn how to lock unlock your apps from face and voice in kannada=https://youtu.be/D3i__VFoVnk

ಈ ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್ನಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ telephone authentic ಅಥವಾ duplicate ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು=https://youtu.be/-EcAxDd1IFY

most helpful secret code for all cellphones/ಈಗ gf / bf ಗೆ secret ಕೋಡ್ message ಕಳುಹಿಸಿ=https://youtu.be/MHxuOVp7Y8c

bluetooth speaker in video =http://amzn.to/2w9vcGc

source