สอนทักษะการทำ Weblog – การเขียนคำจำกัดความให้กับ Weblogการเขียนคำจำกัดความให้กับ Weblog จุดประสงค์คือ ต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่านเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่า เนื้อหาภายใน Weblog ของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องใด และมีข้อมูลที่ผู้อ่านกำลังสนใจอยู่หรือไม่ และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้อ่านได้อย่างไรบ้าง
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ – http://bit.ly/PTAVW1

source