ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಮಾಡಬಹುದು enterprise in kannada, enterprise concepts 2020, enterprise suggestions kannadaPurchase Ballon machine :-
https://amzn.to/2WGQR3E

Watch this video change your life :- https://youtu.be/TUBAg7FKiIQ

Purchase something from Amazon :- https://amzn.to/2AbgCRs

Assist us :- Paytm or G -pay = 9731991904

Namasakara Karanataka :-
.https://www.youtube.com/channel/UCKSWjGen8r-phr6COEcaYqA
.

Disclaimer underneath part 107 of the copyright article act 1976 allowance is made for truthful use for the aim of criticism ,remark , training , educating scholarship , truthful use use for copyright permitted in any other case be infringing non revenue and academic suggestions stability favor. .

• • • For promotion/Promoting contact : namaskarkarnataka@gmail.com
Telegram :- https://t.me/namaskarkarnataka

source